• Vinařství Plenér

  Viniční trať Nad svatým Leonardem je pro nás osudová. 
  V ní leží první vinohrad, ve kterém jsme začali hospodařit. 
  Z ní vzniklo první víno, které jsme pod značkou Vinařství Plenér vytvořili. 
  A z ní teď v nejvyšším bodě našich vinic vychází svatý Leonard. 
  Tak, jak jej ztvárnil sochař Petr Křivák. 

 • Vinařství Plenér

  Viniční trať Nad svatým Leonardem je pro nás osudová. 
  V ní leží první vinohrad, ve kterém jsme začali hospodařit. 
  Z ní vzniklo první víno, které jsme pod značkou Vinařství Plenér vytvořili. 
  A z ní teď v nejvyšším bodě našich vinic vychází svatý Leonard. 
  Tak, jak jej ztvárnil sochař Petr Křivák. 

 • Vinařství Plenér

  Viniční trať Nad svatým Leonardem je pro nás osudová. 
  V ní leží první vinohrad, ve kterém jsme začali hospodařit. 
  Z ní vzniklo první víno, které jsme pod značkou Vinařství Plenér vytvořili. 
  A z ní teď v nejvyšším bodě našich vinic vychází svatý Leonard. 
  Tak, jak jej ztvárnil sochař Petr Křivák. 

Socha sv. Leonarda

Socha svatého Leonarda je součástí viniční trati Nad svatým Leonardem od roku 1791. Stála na místě nazývaném Mokrý žleb, kudy vedla polní cesta mezi Pavlovem a Klentnicí. Tato původní socha, jejíž autorem je Karel Sklenář, byla v roce 2011 přesunuta do obce Klentnice. Na místě původní sochy, v údolí pod viniční tratí, zůstal pouze zděný sokl. 
Abychom zachovali úctu svatému, podle něhož je pojmenovaná viniční trať, ke které máme silnou citovou vazbu, rozhodli jsme se pro vytvoření nové sochy svatého Leonarda. O 230 let později svatý Leonard nevzhlíží vzhůru k viniční trati, ale vychází z ní na její opačné straně. 

  Svatý Leonard

  • poustevník, mnich a misionář
  • žil na počátku 6. století na území nynější Francie
  • patron sedláků, zemědělců, dobytka, vězňů, a to především politických, a také duševně a fyzicky nemocných

  Ivo Marek

  (spolumajitel Vinařství Plenér, ortodontista, milovník umění, mecenáš)  ... o soše svatého Leonarda:

  „Původní sv. Leonard bývá vyobrazován v černém mnišském hábitu s mitrou na hlavě, nesoucí knihu a okovy, bolestně se dívající k nebi a Bohu, s útrpným výrazem ve tváři. Současný sv. Leonard je jiný. Má sice černý hábit a kapuci, ale rozhodl se, že vyjde vinohradem nahoru, neb stará kupecká cesta už zanikla, nechce zůstat sám, chce být s lidmi, kteří na Pálavu jezdí. Žije ve svobodném státě, a tak odhodil okovy, jeho knihou je MacBook a kabát je roztrhaný pálavskými větry.

  Změnil se, již nechce bolestně vzhlížet k Bohu pro pomoc, je ale stále pokorný a s hlavou skloněnou k zemi přemýšlí o současné přelomové době. Možná přemýšlí o tom, co nám vzal či dal covid-19, či o vykořenění tohoto kraje, kde se původní obyvatelstvo muselo vystěhovat a přišli lidé noví, kteří k danému místu neměli vztah a v průběhu generací si ho vybudovali. Nebo jen přemýšlí nad tím, jak obrátit opět lid k víře v Boha, kterou tady historicky ztratili.“

  sv. Leonard

  Petr Křivák

  (sochař, narozen 12. 10. 1985, Fakulta výtvarných umění v Brně, ateliér figurálního sochařství) … o soše svatého Leonarda:

  „Tato práce je současnou parafrází na sochu svatého Leonarda, která se nacházela nedaleko v krajině, ale byla přemístěna do blízké obce Klentnice. Můj objekt tedy vznikl z pocitu absence tohoto prvku v krajině.
  Motivem kráčející postavy jsem chtěl navázat nejen na časté světcovo historické zobrazování, ale v soše jsem tematizoval současnými prostředky i jeho atributy a patronství.

  Svatý Leonard jako poutník, patron trpících, vězňů, nemocných, ale i dobytka v sobě ztělesňuje určitý ideál péče. Péče o člověka, zvířata, ale i krajinu. Toto environmentální téma, které dnes v naší společnosti silně rezonuje, je určitým spojujícím elementem mezi touto sochou a krajinou. Vinice a hospodaření v krajině pro mě spojuje tyto prvky nejen v péči a vytváření kulturní krajiny, ale i odvěké role člověka v ní.

  Socha spojuje současnou a klasickou sochařskou metodu, kdy k pořizování objektu využívám 3D technologii, která nabízí nové možnosti nejen zobrazování, ale i uvažování o soše. Reálný výstup je pak tištěn na 3D tiskárně a frézován na robotickém rameni. Klasickou metodou je pak kopírování výsledku, jeho formování a odlévání do betonu.“

  … o technice:

  „Ve své práci (a i v této konkrétní) se zabývám 3D sochařstvím a jeho přesahem ve tvaru.

  Zabývám se nedokonalostí ve skenování a v práci používám prvek náhody a chyby. Při samotném pořizování skenu, které vede k nedokonalosti, záměrně manipuluji s realitou už během procesu pořizování objektu, a ne až pomocí softwaru. Jde tedy o samotný proces zachycování, nejen o výsledný produkt.

  Samotný skener používám spíše jako fotoaparát, který ovšem pracuje trojdimenzionálně. Skener zachytí objekt z jednoho určitého pohledu, který je vybrán s ohledem na okolní kompozici, ale částečný fragment reálnosti je vždy přiznán.“

  Vinařství Plenér

  Vinařství

  • Vinařství Plenér
  • sklepní ulička 23. dubna, Pavlov
  • Naše vinařství není běžně otevřeno veřejnosti. Pokud jste v Pavlově, vína můžete ochutnat a koupit v obecní vinotéce na návsi. Termíny našeho otevřeného sklepa najdete v sekci Degustace.

  • Další místa, kde pořídit láhev od nás, najdete tady.

  Sídlo

  • Vinařství Plenér s.r.o.
  • Třída 1. Máje 3414/11c, 690 02 Břeclav
  • IČ: 05090482, DIČ CZ05090482
  O vína, o vás a o vše ve vinařství pečuje

  Dominika Černohorská

  O vinice, pozemky a nejen to se stará

  Vojtěch Brauner

  Expedici vín, eshop a účetnictví řeší

  Veronika Klimová

  Na nás všechny v Plenéru s láskou dohlíží

  Ivo Marek

  Vinařství Plenér

  Novinky z Plenéru

  Několikrát do roka posíláme do e-mailových schránek zážitky z vinohradů, novinky ze sklepa a pozdrav z Pálavy. Vše zabalené spolu s fotkami do jednoho pdf souboru.

  Můžete tak na dálku nahlédnout k nám do Plenéru. Třeba u skleničky vína.

  Odebírat novinky